آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت امین آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 122849 بار نمايش يافته است . 2015

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.527 % (1877)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 2.772 % (3406)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 92.35 % (113455)
 Opera: OperaOperaOpera 0.063 % (78)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0 % (0)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.014 % (18)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.213 % (2719)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.054 % (1296)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 8.276 % (10168)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.616 % (1986)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.448 % (1780)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 88.65 % (108915)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 64
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 4
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 149
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0